سنگ ها … تاریخچه و خواص

خواص سنگ ها و تاریخچه آن قدمتی طولانی دارد.

تاریخ استفاده از زیورآلات و سنگ‌های قیمتی به اندازه تاریخ پیدایش بشر ، قدمتی ، هفت هزار ساله دارد.
در زمان‌های قدیم و بسیار پیش از آنکه بشر وسائلی آماده کند و یا مهارتی کسب نماید که بتواند سنگ‌های سخت را تراش داده و حک کند، سنگ‌های قیمتی علاوه بر ارزش مادی بیشتر جنبه سحر و جادو داشته و بعنوان طلسم برای صاحبانشان محسوب می شده‌اند و بعلت بعضی اعتقادات و افکار مرموز که نسبت به تاثیرات مخفی سنگ‌های رنگین داشتند، آنها را مورد ستایش و مصرف قرار داده بودند.
باور بر این بوده که دارندگان طلسم قادر به دور کردن شیاطین، امراض و دیگر حوادث ناخوشایند از خود بوده و فرشتگان آنها را حمایت کرده و از سلامتی و خوشبختی برخوردار خواهند ساخت.

آنچه امروزه در باب خواص سنگ ها متداول است ، انرژی های مختلفی است که از سنگ ها دریافت میشود و تاثیرات ذهنی و فیزیکی متفاوتی را بدنبال دارند.

زیب ، به نمونه هایی از خواص سنگ ها اشاره میکند.