زیورآلات خریداری شده بدلیل  رعایت موازین بهداشتی ، قابل استرداد نمی باشند.

به همین منظور از خریداران محترم تقاضا میشود دقت و اطمینان خاطر را بهنگام خرید ، مبذول فرمایند.

“زیب ” در این راستا ، امکان انتخاب مشتریان به هنگام تحویل حضوری کالا را فراهم نموده است. در صورتیکه کالا ی سفارش داده شده ، مورد پسند نباشد ، توسط

“پیک زیب ”  برگردانده میشود.

این امکان فقط برای سفارشات تهران وجود دارد.

ارسال کالا برای شهرستان ، توسط پست صورت میگیرد ، لذا امکان بررسی حضوری و و مرجوع کردن میسر نیست.