اطلاعات و حریم خصوصی کاربران زیب

 

اطلاعاتی که توسط ” زیب” از کاربران سایت جمع آوری میشود ، مخصوص هر کاربر بوده و امکان شناسایی فرد را به “زیب” میدهد.

این اطلاعات شامل نام ، آدرس ، تلفن ، نشانی الکترونیکی و سایر ، برای تقاضا و ثبت سفارش مورد نیاز بوده و پس از دریافت ، شما بعنوان کاربر ” زیب” شناخته

می شوید.

زیب” اطلاعات دیگری از جمله IP ، اطلاعات کوکی و صفحه مشاهده شده توسط شما را نگهداری میکند.

اطلاعات شخصی شما توسط “زیب” محفوظ بوده و در اختیار غیر قرار نخواهد گرفت.

در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر ، با تلفن های تماس با ما در ارتباط باشید.